Social Return

Social return is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een sociale bijdrage aan de maatschappij

Wat doet Kenso terug voor de maatschappij met de omzet die door de klanten wordt gerealiseerd? Kenso is een social enterprise. Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij, daar waar mogelijk, gebruik van de inzet van medewerkers vanuit de participatiewet. Wij geven onze medewerkers een volwaardig dienstverband zodat zij, binnen hun (on-)mogelijkheden zelfstandig in eigen onderhoud kunnen voorzien.

Wij bieden de medewerkers MBO scholing en ontwikkeling zodat zij bij Kenso of via Kenso elders zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Door het inkopen van onze dienstverlening levert ook u als klant toegevoegde waarde aan de maatschappij.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u invulling aan uw eigen Social return beleid of aan beleid van uw opdrachtgevers en klanten.

Social return is het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • De kans om opnieuw naar uw werkzaamheden te kijken.
  • Werkzaamheden efficiënter en tegen lagere kosten invullen.
  • Bijdrage leveren aan sociale doelstellingen.

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Hierbij ligt het accent op creëren van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt

De doelgroep social return, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omvat ruim 1,3 miljoen mensen! Een gigantische groep waar mensen zoals jij en ik onder (kunnen) vallen. Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt, behoort tot de doelgroep voor social return.

Deze mensen kunnen om verschillende reden (kort) thuis komen te zitten. Bijvoorbeeld door faillissement van de werkgever, het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst vanwege economische redenen, een sabbatical, tijdelijk mantelzorger voor een familielid, privé-omstandigheden, geen passende (hoge) opleiding, etc.

U kunt zich voorstellen dat daar een veelvoud aan kwaliteiten bij zit. Wat ze delen is dat ze allemaal zeer gemotiveerd zijn om weer aan de gang te gaan! Wij geloven daarom dat iedereen een voorsprong heeft en we helpen u graag om de geschikte medewerker te vinden.